Gemeentelogo_Diemen-3.png

Brede School Noorderbreedte in Diemen Noord


Klant: Diemen

Twee schoolbesturen, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang samen als één organisatie in een nieuwe brede school. Onder aansturing van één directeur. Stichting Spirit voor PC onderwijs, Kinderopvang KNM Kind & Co, Openbaar Onderwijs Primair en Stichting Welzijn Diemen werken samen met de gemeente Diemen aan de nieuwste brede school in Diemen.
EtuConsult is gevraagd het inhoudelijk proces, van visieontwikkeling tot programma uitwerking, te begeleiden. Na het werken aan een stevige basis, aan de hand van een visie- en organisatiedocument, zijn we op verschillende niveaus aan de slag gegaan. Met de bestuurders, met alle medewerkers, de ouders, de leerlingenraad. Het werken aan samenwerking, begrip, uitwerking van relevante en betekenisvolle onderwerpen. We coachen de directeur die leiding geeft aan een compleet nieuwe organisatie. We hebben meegedacht over het gebouw, ondersteund bij de architecten- en aannemersselectie en we slaan een brug tussen inhoudelijk proces en gebouwelijke realisatie. Op 10 oktober 2014 heeft het prachtige nieuwe gebouw officieel de deuren geopend. Inhoudelijk begeleidt Alice Jansen namens EtuConsult de peuterspeelzaal, opvang en onderbouw bij de vormgeving van hun doorgaande lijn. En werkt Job van Velsen met de stuurgroep aan de realisatie van een beheer en exploitatieboek en een IKC proof managementrapportage.
Een doorgaande lijn van peuters tot en met groep 3. Er wordt hard aan gewerkt. Medewerkers weten op welke wijze ze hier vorm aan moeten geven en kinderen merken dat het vertrouwd is, ook in een nieuwe groep.

Stel uw vraag! Meer weten?