Gemeentelogo_Breda-1.png

Leren in verbinding. IKC ontwikkeling in Breda.


Klant: INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda en Kober

INOS wil het concept van de Brede School, voor al haar scholen in het primair en speciaal onderwijs verder uitbouwen en ziet toekomst voor Integrale Kindcentra. Om een stap verder te gaan in deze ontwikkeling heeft EtuConsult een onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften op de terreinen van buitenschoolse en voorschoolse opvang, andere schooltijden en inhoudelijke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Dit onderzoek heeft een advies met een vertaling in enkele scenario’s opgeleverd, die ook bedrijfsmatig zijn uitgewerkt. Het onderzoek biedt volop aanbevelingen waarmee maatwerk, binnen een planmatige aanpak, voor iedere afzonderlijke INOS school mogelijk wordt.

Stel uw vraag! Meer weten?