Gemeentelogo_Emmen-1.png

Ouderpartnerschap in de Brede Scholen in Emmen en Borger-Odoorn


Klant: Gemeenten Emmen en Borger-Odoorn

De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn hebben de ambitie om het opleidingsniveau van hun bewoners, in het bijzonder van jongeren, te verhogen. Inzet van o.a. Brede School, voor-en vroegschoolse educatie binnen het onderwijsbeleid moeten hiertoe bijdragen. Ouders zijn belangrijke partners. Een goed pedagogisch klimaat thuis draagt immers bij aan de ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat er ingestoken wordt op ouderpartnerschap. EtuConsult is trots dat zij de aanbesteding gewonnen heeft en werkte bij dit project samen met Stichting Actief Ouderschap. 23 Brede Scholen zijn bij het (planmatig) ontwikkelen en uitvoeren van Ouderpartnerschap betrokken. Met de beide gemeentes, met alle partners van de brede scholen hebben we aan unieke plannen van aanpak gewerkt. En hebben we, samen met medewerkers en ouders, een nieuw instrument ontwikkeld, gebaseerd op de vijf partnerschappen van Stichting Actief Ouderschap, de kwaliteitskaart van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen én inhoudelijk gecomponeerd door de ouders van betrokken brede scholen! Het traject is onlangs afgesloten met een symposium voor alle professionals en bestuurders, maar krijgt, zo is al gevraagd, zeker een vervolg.

Stel uw vraag! Meer weten?