Gemeentelogo_Amstelveen-1.png

Amstelwijs nieuwbouwproces van drie scholen


Klant: Amstelveen

In Amstelveen wordt in korte tijd een groot aantal basisscholen vernieuwd en ontwikkeld tot brede school. EtuConsult begeleidt schoolbestuur Amstelwijs bij het nieuwbouwproces van drie scholen. De taken zijn onder andere het ondersteunen van de gebruikers, het formaliseren van afspraken (huur- en exploitatiecontracten), het vormgeven van de samenwerking en de budgetbewaking. Eind 2015 zullen alle gebouwen opgeleverd zijn.

Stel uw vraag! Meer weten?