Gemeentelogo_Zoeterwoude-4.png

IKC in Zoeterwoude-Dorp


Klant: Gemeente Zoeterwoude

Zoeterwoude-Dorp krijgt een nieuw gebouw voor kinderen. De gemeente, de 3 basisscholen, de Westwoudschool, de Klaverweide en de Corbuloschool, en SKZ die dagopvang, BSO en (verlengde) psz biedt, staan voor de uitdaging om samen nieuwe huisvesting te realiseren. Voor alle kinderen van Zoeterwoude en omgeving.
De gemeente Zoeterwoude heeft EtuConsult gevraagd de rol van extern procesbegeleider op zich te nemen.
EtuConsult gaat gefaseerd met dit IKC-traject aan de slag. In de eerste fase, de Initiatieffase die 8 maanden in beslag zal nemen, draait het om inhoud en samenwerking. We ontwikkelen samen met de betrokken partijen een gezamenlijke visie en voorstellen voor de inhoudelijke en organisatorische invulling van het nieuwe IKC in Zoeterwoude-Dorp. Komen er in het nieuwe gebouw bijvoorbeeld straks drie verschillende scholen, hoever gaat de samenwerking, welke scenario’s zijn denkbaar. Aan de hand van feiten, cijfers, prognoses, gesprekken over visie, mogelijkheden, over ouders en kinderen komen we tot een goed en realistisch concept. Samen met de leidinggevenden en bestuurders. En werken we aan een vertaling van de visie naar vorm, het feitelijke gebouw.

Stel uw vraag! Meer weten?