Gemeentelogo_Marum-2.png

Samenwerking in een krimpgebied


Klant: Stichting Westerwijs en Penta Primair te Marum

Stichting Westerwijs en Penta Primair willen samen met Kinderopvang Balou, Kinderopvang Babbels, Peuterspeelzaal 't Clowntje en de gemeente Marum de samenwerking en IKC gedachte uitwerken en concreet maken.  Dat betekent samenwerking van de onder beide schoolbesturen, psz en kinderopvangorganisaties vallende lokaties. In alle dorpskernen. Onderwijs en goede opvang, peuterspeelzaalwerk, doorgaande lijn en een rijk aanbod, beschikbaar voor alle kinderen/dorpen/locaties in de gemeente Marum, West Groningen en omgeving. Dat is de ambitie, vastgelegd inmiddels in een intentieovereenkomst.
EtuConsult adviseert en denkt mee, over slimme en constructieve oplossingen. En ons motto Out of the box wordt hier uitgedaagd. De visie is inmiddels beschreven, de ambities duidelijk. De partners hebben elkaar echt gevonden! De volgende stap is om alle ambities ook bestuurlijk en juridisch vast te leggen. Daar werken we nu aan, waardoor een stevig fundament neergezet wordt.

Onze werkzaamheden hebben geresulteerd in een intentieovereenkomst van alle organisaties en instellingen te Marum.

Stel uw vraag! Meer weten?