Gemeentelogo_Almere-5.png

IKC-traject Prisma scholen Almere


Klant: Stichting Prisma voor christelijk basisonderwijs te Almere

Dat er samengewerkt moet gaan worden was niet de vraag voor Stichting Prisma voor christelijk basisonderwijs te Almere. Maar hoe doe je dat met 17 verschillende scholen?
Gebruik makend van een impuls van de gemeente Almere werd EtuConsult door Prisma gevraagd samen met het werkveld een plan te maken om gedifferentieerd aan de slag te gaan met de doorgaande lijn, vanuit samenwerking tussen primair onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang.
IKC op maat, noemen we dit traject. We verbinden vanuit visie, helpen bij het werven en selecteren van kinderopvangpartners, gaan inhoudelijk met thema’s als Andere Schooltijden, VVE, Doorgaande Lijn of Beheer en Exploitatie aan de slag. En helpen de brede scholen die al bijna IKC zijn, verder op weg. Met allerlei werkvormen, dan weer individueel, bijvoorbeeld bij het schrijven van een visiedocument of het verzorgen van een samenwerkingscontract, dan weer rond een inhoudelijk thema. Of we helpen een ouderavond, of informatieve bijeenkomst voor de medewerkers te organiseren. De gemeente Almere wordt nauw betrokken en vanzelfsprekend is deze aanpak regelmatig gespreksonderwerp in het overleg met de betrokken bestuurders.
Inmiddels hebben alle scholen een partner voor voorschoolse voorziening gecontracteerd en zijn ze bezig de doorgaande lijn met deze partner verder vorm te geven

Stel uw vraag! Meer weten?