Gemeentelogo_Zoeterwoude-3.png

Symposium Stichting Kinderopvang Zoeterwoude


Klant: Stichting Kinderopvang Zoeterwoude

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude bestaat 25 jaar. En dat wordt gevierd, o.a. met een symposium voor alle medewerkers, relaties en overige betrokkenen in Zoeterwoude Dorp.
SKZ heeft EtuConsult gevraagd een symposium te organiseren dat vooral bedoeld is om alle medewerkers vanuit de kinderopvang en de basisscholen in Zoeterwoude Dorp te inspireren. Op termijn zullen deze medewerkers immers ook in een nieuwe brede school gaan samenwerken. Het wordt een middag met een bijzondere inleider, praktische workshops en dialoog tussen medewerkers en bestuurders. EtuConsult draagt zorg voor de organisatie vooraf en gedurende het symposium.

Stichting Kinderopvang Zoeterwoude kijkt terug op een zeer geslaagde viering van haar 25 jarig bestaan.Het symposium is als zeer succesvol ervaren en heeft er o.a. in geresulteerd dat de gebruikers versneld met bestuurders, leidinggevende en medezeggenschapsraden een eerste werk- en uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd hebben.

Stel uw vraag! Meer weten?