Gemeentelogo_Almere-2.png

Ontwikkeling keurmerk IKC met gemeente Almere


Klant: Gemeente Almere

Is iedereen die een bordje aan de gevel timmert daardoor een IKC? De gemeente Almere, de schoolbesturen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzaalwerk en welzijnswerk in Almere vinden dus van niet.
EtuConsult werd door de Gemeente Almere gevraagd om samen met gebruikers te komen tot de definiëring van het begrip IKC en dat te vertalen in indicatoren. Indicatoren die zichtbaar en concreet maken waaraan je als IKC in Almere moet voldoen wil je een écht IKC zijn. Wij hebben de criteria op twee potentiële IKC uitgetest. De eerste scholen hebben zich reeds aangemeld om voor het IKC Keurmerk in aanmerking te komen.
Dit traject levert het volgende op:

  • een breed gedragen definiëring van het begrip IKC
  • een beschrijving van criteria en afspraken t.a.v. toekenning keurmerk
  • een handleiding bij het Almeers IKC Keurmerk
  • afspraken m.b.t. ondersteuning of gemeentelijke subsidie voor Almeerse IKC
  • een logische verbinding met het bestaande Brede Schoolkeurmerk

De kracht van dit traject is dat juist de gebruikers het Almeerse IKC model vormgeven en daarbij getuigen van ambitie t.a.v. toekenning van het IKC keurmerk. In Almere is het begrip IKC vanaf vandaag geen containerbegrip, maar haast een koninklijke onderscheiding!

Het instrument IKC keurmerk kan rekenen op een breed draagvlak van bestuurders en leidinggevenden van de betrokken organisaties en instellingen. Momenteel werkt de gemeente Almere aan de adviezen die wij uitbrachten t.a.v. implementatie, monitoring van het instrument en subsidie gekoppeld aan IKC.

Stel uw vraag! Meer weten?