Gemeentelogo_Kampen-2.png

School en samenleving. Samenwerking in Kampen


Klant: IRIS, vereniging voor christelijk primair onderwijs in Kampen

Hoe kom je tot een doorgaande ontwikkelingslijn van 2-12 jaar? Hoe betrek je daar de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk bij? Wat betekent dat vervolgens voor de organisatie van de school en noem je dat dan een IKC?
IRIS, vereniging voor christelijk primair onderwijs in Kampen, vroeg EtuConsult om samen met bestuur en schoolleiders een plan van aanpak te maken. Met als doel de samenwerking tussen de IRIS scholen en de kinderopvang vorm te geven. We werken bij dit project op maat. Iedere school werkt met ons aan een eigen invulling en planning, iedere locatie is immers uniek.
Resultaat is een vastgelegde samenwerking tussen alle IRIS scholen en kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en een organisatorisch en inhoudelijk plan van aanpak t.a.v. de doorgaande lijn van 2-6 jaar.

Alle (brede) scholen van IRIS hebben onder begeleiding van EtuConsult een plan van aanpak ontwikkeld, waarin de vervolgstappen voor verbreding en verdieping zichtbaar zijn. Het bestuur van IRIS heeft in een kort en bondig rapport inzicht gekregen in de stand van zaken van iedere school en heeft adviezen gekregen voor de verdere ontwikkeling op bestuursniveau.

Stel uw vraag! Meer weten?