Gemeentelogo_Aalten-3.png

Het eerste IKC in Aalten


Klant: CBS De Broekhof en Kinderopvang Bambi

“Onze Brede School met als gebruikers CBS De Broekhof en Kinderopvang Bambi draait al enkele jaren prima en tot tevredenheid van een ieder. Onze samenwerking is goed en deze willen we intensiveren en komen tot een toekomst bestendige voorziening in de vorm van een IKC. We willen naar een doorgaande lijn, één pedagogische visie, een heldere zorgstructuur, dagarrangementen en één front office.”
Samen met leidinggevenden van de school, kinderopvang, samen met bestuurders en medewerkers werken we planmatig, stap voor stap vooruit. Met als doel de, door de Broekhof zo helder geformuleerde vragen uit te werken. We komen op die manier tot een fundament, waarin de visie en organisatie op het IKC van de samenwerkende partners worden verankerd. Concreet gemaakt met alle medewerkers om in ieders eigen groep, of situatie, toe te kunnen passen. Kinderen moeten snel iets merken van de samenwerking, want juist voor hen werken we samen binnen een IKC.

Met een spetterend feestje is dit traject afgesloten. Vertegenwoordigers van beide organisaties, waarbij de kinderen niet zijn vergeten, hebben de intentieverklaring tot samenwerking en IKC ontwikkeling ondertekend. De nieuwe naam en het logo van het gloedvolle IKC zijn onthuld, de Broekhof en Bambi gaan samen verder onder de naam UnieK.

Stel uw vraag! Meer weten?