Gemeentelogo_Vianeb-1.png

De brede Parkschool in Vianen


Klant: De Voorhof van Stichting Fluenta, basisschool De Wegwijzer van Stichting Lek en IJssel en Stichting Kinderopvang Vianen

In het prachtige stadhuis van Vianen heeft er op 24 november j.l. een bijzondere gebeurtenis plaatsgehad. De ondertekening van een intentieverklaring. Wat ging daaraan vooraf?

In de parkzone, bekend als De Looch, in de wijk Monnikenhof te Vianen, werken basisschool De Voorhof van Stichting Fluenta, basisschool De Wegwijzer van Stichting Lek en IJssel en Stichting Kinderopvang Vianen samen aan de realisatie van een nieuwe brede school. Samenwerken en elkaar versterken is hier het motto.
EtuConsult is door de gebruikers, de beide scholen en SKV, gevraagd te helpen bij de realisatie van een visiedocument, die bestuurlijk te helpen vaststellen en de brug te slaan naar de gemeente, waar al nagedacht wordt over de gebouwelijke vertaling van de visie. Alle neuzen één kant op is in deze fase van toepassing. Werken aan een stevig fundament van waaruit we letterlijk en figuurlijk verder kunnen bouwen aan de brede Parkschool. Dat doen we in de vorm van ontwerp en droomsessies, maar ook door ons te laten inspireren bij aansprekende voorbeelden. Daar waar verschillen in opvatting knellen gaan we met elkaar het gesprek aan, we stellen kritische vragen, bespreken keuzes vanuit een landelijk perspectief of inspireren met voorbeelden uit het land. Soms blijkt het wiel immers al uitgevonden. Praktisch en oplossingsgericht.

Stel uw vraag! Meer weten?