OCW-1.png

Experiment Flexibilisering onderwijstijden


Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het hele jaar naar school, vakantie opnemen buiten de reguliere vakanties. Structureel een vierdaagse schoolweek. Flexibele begin- en eindtijden van de schooldag. Het kan, tenminste, bij de 12 scholen die sinds augustus 2011 meedoen aan de pilot flexibilisering onderwijstijden, een experiment dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW is uitgezet tot september 2014.
EtuConsult begeleidt samen met bureau Leeuwendaal in de persoon van Jan Littink, de werving, selectie en begeleiding van de twaalf deelnemende scholen. In de vorm van individuele ondersteuning, verzorgen van netwerkdagen en het helpen oplossen van knelpunten.
Het landelijk onderzoeksbureau Regioplan verzorgt de monitoring en rapportage. De tweede kamer beslist uiteindelijk of de opbrengsten van deze pilot een bredere invoering mogelijk maakt.

Het officiëlle experiment is inmiddels beëindig, de pilotlocaties mogen echter nog tot eind 2016 gebruik maken van de flexibele onderwijstijden. Tot die tijd zullen Leeuwendaal en EtuConsult, als begeleiders, plenaire intervisie en informatiebijeenkomsten voor alle betrokkenen, inclusief ministerie van OCW en SZW, op ieders verzoek, blijven organiseren.

Het experiment heeft geresulteerd in een brief  aan de Tweede Kamer. Onlangs nog zijn alle deelnemers onder onze beleiding bij elkaar gekomen op het ministerie van OCW om van gedachte te wisselen over aanbevelingen aan de minister.

Stel uw vraag! Meer weten?