Minister bezoekt stand Landelijk Steunpunt Brede Scholen

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen kreeg donderdag 27 januari op de NOT bezoek van Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Minister werd welkom geheten door Job van Velsen, projectleider van het Landelijk Steunpunt. Hij overhandigde haar een lijst met tien speerpunten van de brede school.

Anja Oosterhoff en Hans van den Ham, ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt, vertelden over hun eigen brede school situatie. Hans legde uit hoe de taal- en rekenprestaties van de kinderen en de ouderbetrokkenheid verbeterd zijn sinds de school (PCBS De Diamant in Apeldoorn) een brede school is.