Zoeken

2,3 Miljoen euro voor Almeers onderwijs

De gemeente investeert dit jaar 2,3 miljoen extra in het Almeerse onderwijs. Dat maakte wethouder René Peeters vanmorgen bekend. Het gaat om de zogenoemde impulsinvestering voor het onderwijs, zoals in het collegeakkoord is afgesproken. Met het geld wil hij versneld het aantal zwakke scholen terugdringen.

Eenderde van de Almeerse scholen is door de Onderwijsinspectie als zwak aangeduid. Het landelijk gemiddelde ligt op zeven procent. Het geld wordt onder meer geïnvesteerd in de voor- en vroegtijdige educatie van kinderen van twee tot zes jaar (250.000 euro), extra middelen voor de reeds bestaande zwakke scholen (één miljoen euro), verlengde schooldagen in de vorm van weekeindscholen en zomerscholen (250.000 euro) en bijscholing van onderwijzers en onderwijsbesturen (165.000 euro).

,,Wij hebben gebrek aan geduld, er moet snel iets gebeuren om de situatie in het Almeerse onderwijs te verbeteren”, verklaart Peeters. ,,Ons motto is: van achterstand naar voorsprong.” Peeters ziet in het Flevoziekenhuis een goed voorbeeld voor dat motto. ,,Een aantal jaar geleden bungelde het ziekenhuis bij beoordelingen in de onderste regionen, nu is het Almeerse ziekenhuis het beste wat er is. Dit kan ook in het Almeerse onderwijs. Het aantal excellente scholen in Almere moet over vier jaar zijn gegroeid, de nieuwe en zittende leraren zijn goed opgeleid en ouders worden meer betrokken bij het onderwijs van hun kind.”

De gemeente verwacht dat de onderwijsbesturen ook fors gaan investeren. ,,Onze investeringen zijn niet vrijblijvend. De samenwerking met de besturen verloopt goed, daar ben ik niet ontevreden over. Al kan het van hun kant allemaal wel wat scherper en met meer passie.”

Impulsinvesteringen

De komende vier jaar maakt het college van burgemeester en wethouders twintig miljoen euro vrij voor de investering in veiligheid, onderwijs en economie. Vorige week presenteerde burgemeester Annemarie Jorritsma haar plannen voor de verbetering van de veiligheid in de stad, dat ging om vier ton aan investeringen.

Bron: Almere Vandaag

Lees meer op de website van de Gemeente Almere