Zoeken

Combinatiefunctionaris bekender onder scholen

Combinatiefunctionarissen in het onderwijs houden zich vooral bezig met het stimuleren van sport en bewegen en kunst en cultuur. Ze coördineren en verzorgen activiteiten tijdens en na schooltijd en de scholen/besturen die een functionaris in dienst hebben, beoordelen die gemiddeld met een 7,5. Dat blijkt uit cijfers van Combifuncties Onderwijs.

De projectgroep Combifunctie Onderwijs monitort van 2008 tot 2011 jaarlijks in hoeverre schoolbesturen bekend zijn met de combinatiefuncties sport en cultuur.

Bekendheid

De bekendheid van combifuncties is toegenomen. In vergelijking met de monitor uit 2009 concludeert de projectgroep dat gemeenten het afgelopen jaar meer aandacht hebben besteed aan de combinatiefuncties sport en cultuur en initiatief hebben genomen. Het initiatief vanuit de scholen bleef ongeveer gelijk.

Budget en invulling

De belangrijkste belemmeringen voor het aannemen van een combifunctionaris zijn een tekort aan budget en beperkte mogelijkheid voor de invulling van de functie. Bij 31% van de respondenten zijn extra kosten verbonden aan het gebruik van een combinatiefunctionaris. Vorig jaar lag dat percentage op 12. De kosten die door besturen en scholen zelf worden betaald, zijn voornamelijk materiaal- of (een deel van de) salariskosten.

Vereniging

Eenderde van de scholen en besturen die geen combinatiefunctionaris in dienst hebben, werkt samen met een vereniging die activiteiten verzorgt op het gebied van sport of cultuur. Bijna 60% van hen is wel geïnteresseerd in de inzet van een combifunctionaris.