Zoeken

Besturenraadleden willen Wet Samenwerkingsschool, mits aangepast

Onze leden in de krimpregio’s gaven massaal hun mening over het wetsvoorstel Samenwerkingsschool. Dit wordt vanmiddag (13-01-2011) in de Tweede Kamer besproken.

Wet Samenwerkingsschool

Om het geluid van onze leden over de Wet Samenwerkingsschool te kunnen laten klinken, benaderden onze adviseurs afgelopen vrijdag hun netwerk in de krimpregio’s. Binnen een paar uur mailden tientallen schoolbestuurders en –directeuren hun opvattingen over deze wet, die het mogelijk moet maken in krimpregio’s kwalitatief goed onderwijs aan te blijven bieden.

Duidelijk signaal

Onze achterban gaf een duidelijk signaal: de Wet Samenwerkingsschool moet er komen, maar behoeft een aanpassing. Lees hier welke.

Reacties

Wij zijn onze leden dankbaar voor hun input, en hebben ons standpunt in contact met Kamerfracties nader toegelicht.

Een greep uit de reacties:

“Jammer dat de opheffingsbedreiging opgenomen is als voorwaarde. Groter probleem, is dat van de éénpitter. Dit blokkeert iedere mogelijkheid. Ik vind dat dit punt er echt uit moet. Een samenwerkingsschool moet zeker ook onder een (Christelijk) schoolbestuur kunnen vallen!”

“Mij lijkt het creëren van eenpitters echt niet passen in deze tijd waar professionaliteit en efficiëntie hoog in het vaandel staan.”

“Indien wij staan voor onze eigen identiteit willen wij niet één stichting vormen met het openbaar onderwijs. Het formeren van samenwerkingsscholen moet mogelijk zijn binnen beide identiteiten zonder dat daar een aparte stichting voor in het leven wordt geroepen.”

“Het creëren van een eenpitter, of meerdere eenpitters is de klok terug draaien als het gaat om het beleid professionalisering van onderwijsorganisaties. Het ‘met opheffen bedreigd worden’ vind ik een criterium dat geen recht doet aan de autonome beslissing van een bestuur dat van mening is dat kwaliteit niet gekoppeld is aan de opheffingsnorm.”

Lees ook: Maak samenwerkingsschool niet verplicht eenpitter.

Lees meer