Zoeken

Maak samenwerkingsschool niet verplicht eenpitter.

De Besturenraad is voorstander van wetgeving die het mogelijk maakt om tot een samenwerkingsschool te komen. Deze wet helpt om in krimpregio’s kwalitatief goed onderwijs aan te blijven bieden. Het onderwijsveld vraagt wel nadrukkelijk om een wijziging in de tekst van dit wetsvoorstel.

Eenpitter niet gewenst als vorm samenwerkingsschool

Het concept wetsvoorstel Samenwerkingsschool wordt vanmiddag (13-01-2011) in de Tweede Kamer besproken. Het kent in onze ogen één groot bezwaar. Hiervoor pleiten bij ons aangesloten schoolbesturen in krimpregio’s. Momenteel staat in de conceptwet dat een samenwerkingsschool moet worden ondergebracht in één afzonderlijke stichting. Zo ontstaat dus verplicht een nieuwe éénpitter. Zoals uit de reacties van onze leden, wordt dit in het veld als tegenstrijdig gezien met een beleid van professionalisering, efficiëntievergroting en de vaak levende wens tot bestuurlijke schaalvergroting. Eénpitters zijn in meerdere opzichten kwetsbaar. Ook ontstaat er een grote bestuurlijke drukte voor deze ene school. Wij hopen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel met het oog hierop amendeert.

Gewenste wijziging

Wij willen voorstellen in de Wet op te laten nemen dat de samenwerkingsschool niet een eenpitter moet zijn, maar ook ondergebracht kan worden bij een grote(re), reeds bestaande rechtspersoon.

Ook wijzen wij graag nog op een ander punt. Nu is de opheffingsbedreiging voorwaarde om te komen tot een samenwerkingsschool, terwijl kwaliteit en opheffingsnorm niet automatisch aan elkaar te koppelen zijn. We pleiten ervoor dat ook twee scholen die allebei de opheffingsnorm niet geheel bereiken tot een samenwerkingsschool over mogen gaan om kwaliteit te borgen en kwetsbaarheid te verkleinen.

Lees ook: Besturenraadleden willen Wet Samenwerkingsschool, mits aangepast

Lees meer