Zoeken

Alleen nog brede scholen

Alle basisscholen in Amstelveen moeten brede scholen worden. Schoolbesturen vragen daar zelf om en dit is ook een wens van B en W. De gemeente ziet voor zichzelf de rol als aanjager.

Voorheen stonden basisscholen voornamelijk op zichzelf. In brede scholen worden diverse voorzieningen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen geclusterd. Naast onderwijs zijn dat voorzieningen op gebied van welzijn, kinderopvang, cultuur en sport. De voorzieningen verschillen per school.

In Amstelveen werd in 2007 een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van brede schoolprojecten. Dat is behoorlijk voorspoedig gegaan, zo blijk uit een gemeentelijke evaluatie.

Zelfs scholen die destijds niet zijn geselecteerd, zijn zich toch als brede school gaan ontwikkelen, zoals de Westwijzer. Als gevolg daarvan functioneren er nu acht zelfstandige brede scholen.

Klik hier voor het hele artikel

Bron: Amstelveens Weekblad dd 15-12-2010