Zoeken

Eerste bezoek: Am Hollerbusch, Oost Berlijn

Van woensdag 10 t/m vrijdag 12 november bracht het Landelijk Steunpunt Brede Scholen een werkbezoek aan Berlijn. Tijdens dit bezoek bezochten zij een aantal brede scholen, die als lichtend voorbeeld gelden voor andere scholen. Hieronder vindt u een verslag, compleet met foto's en filmpjes. Gemaakt door Job van Velsen.

Eerste bezoek: Am Hollerbusch, Oost Berlijn

530 leerlingen, 37 leerkrachten en 24 opvoedkundigen.

Optreden kinderen brede school Am Hollerbusch

Op de Am Hollerbusch in Oost Berlijn is onderwijs en BSO verplicht van 8.00 tot 16.00 uur. In de doorlopende leerlijn wordt een thematische verbinding gemaakt tussen onderwijs en vrije tijd. De BSO-leidsters werken vaak verdiepend samen met de leerkracht in de klas. Opvallend is de gelijkheid van personeel, BSO en onderwijs en de acceptatie van ieders professionaliteit. De pedagogische visie sijpelt overal door. Er wordt gewerkt met lesuren van 45 minuten, maar de lessen zelf duren 40 minuten. De overige vijf minuten worden besteed aan talentenklasjes en kinderen met gedragsproblemen. e.d.

De school zorgt er bewust voor dat de leerlingen veel beweging krijgen in de pauze, zowel binnen als buiten. Dit is onderdeel van de Gesundsheitserziehung, de motor van de school. Overal is de mogelijkheid te bewegen, buiten, in gangen en in aparte ruimtes. Kinderen eten op deze school ook elke dag een warme maaltijd, ouders betalen daar zo'n 23 euro voor. Zestig procent van de leerlingen op deze school is sociaal zwak en afkomstig uit gebroken gezinnen. Voor deze leerlingen is de school een belangrijke plaats.

Het personeel van de scholen in Oost Berlijn kijkt neer op die van de scholen in West Berlijn. Oost houdt van orde en regelmaat, ze vinden het Westen te vrijgevochten. De scholen staan onder verantwoordelijkheid van de deelstaat, dat betekent dat Berlijn andere wetten en regelgeving hanteert voor onderwijs dan bijvoorbeeld Nedersachsen. Het kan dus zomaar zijn dat je in Berlijn op je elfde naar het tertiair onderwijs gaat en elders in Duitsland op je 14e. Of dat je als leerkracht met je opleiding in Berlijn elders in Duitsland niet terecht kunt om te werken.

De kracht van deze school zit in het bestuur. Zowel BSO als onderwijs vallen onder hetzelfde bestuur. Hier wordt vanuit de pedagogische visie vanuit één organisatie gewerkt, geen gedoe en overbodig tijdverlies aan samenwerkingstrajecten etc. “Gewoon aan de inhoud werken. Dat stralen alle professionals dan ook uit en daar ligt voor mij de belangrijkste opbrengst van dit bezoek”, aldus Job van Velsen. In 2004 werd Am Hollerbusch beloond met een preventieprijs. De school werkt overigens samen met een school in Nederland via een Comeniusproject.

Pluspunten:
- Vijf minuten sparen om kinderen met talent of gedragsproblemen te helpen.
- Lesuren van 45 minuten.
- Niet vanuit het negatieve maar vanuit positieve.
- Bso sluit echt aan bij het onderwijs.
- Er is één ‘commando’ , duidelijke afspraken en aansturing.
- Veiligheid, rust, schoon, duidelijkheid.
- Ruime speelpleinen en lokalenwaren ruim.
- De ordening en discipline is groot.

Minder sterke punten:
- 25 papegaaien, minder creativiteit.


Lees ook het verslag van het tweede deel van de reis.
Lees ook het verslag van het derde deel van de reis.