Zoeken

'Peuter hoort niet op basisschool'

Het advies van de Onderwijsraad om 3-jarige peuters vijf ochtenden naar de basisschool te sturen wordt alom afgewezen.

De MOgroep Kinderopvang noemt het voorstel onverstandig en voorbarig. De Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang vindt dat de Onderwijsraad de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk buiten spel zet door het basisonderwijs te zien als betere plek voor peuters.
Er is juist samenwerking nodig tussen kinderopvang en onderwijs om alle kinderen goede voorzieningen te bieden.

Ontwikkelingspsycholoog Liesbeth Schreuder van het Nederlands Jeugdinstituut stelt dat peuters de kans moeten krijgen om spelend te leren, en noemt dat heel belangrijk voor hun ontwikkeling. Schreuder is voorstander van een school die is ingericht als educatief kindercentrum, waar peuters vrij en begeleid kunnen spelen.

Volgens demissionair minister André Rouvoet van OCW gaat het advies in tegen het huidige beleid, dat erop is gericht de kinderopvang en peuterspeelzalen te versterken. Dit kabinet beslist echter niet meer over het advies.

Bron: ANP, NJi, MOgroep Kinderopvang, Kinderopvangtotaal.nl