Zoeken

Rapport: vormgeving van samenwerking primair onderwijs-peuterspeelzaal-kinderopvang

Berenschot heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, het rapport Primair onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang, een onderzoek naar bestuurlijk juridische vormgeving van samenwerking uitgebracht.

Vrijwel alle scholen voor primair onderwijs, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen hebben te maken met voor- en vroegschoolse educatie en/of voor, tussen- en naschoolse opvang. Deze partijen zoeken in toenemende mate samenwerking om een meerwaarde te kunnen bieden voor kinderen. Daarnaast heeft de samenwerking vaak ook als doel om efficiencywinst te behalen.

Het rapport beschrijft het proces en de mogelijkheden voor het vormgeven van de samenwerking tussen deze drie partijen in verschillende fasen. Van de fase waarin de partijen de intentie uitspreken om te gaan samenwerken tot de fase waarin de samenwerking is geïmplementeerd en vastgelegd.

Daarbij komt een aantal aspecten aan bod: doel, inhoud, haalbaarheid, aanpak, financiën en bestuurlijk-juridische vormgeving op verschillende verdiepingsniveaus. De vormgeving van de samenwerking is afhankelijk van de mate van samenwerking die partijen met elkaar willen. Hierbij kan sprake zijn van lichte, intensieve of integrale samenwerking. Elk van deze soorten samenwerking is uitgewerkt in één of meer bestuurlijk-juridische modellen. Per model zijn de doelen, taken, (be)sturing, de wijze van oprichting, personeel, fiscale aspecten en risico’s behandeld.

Bron: www.rijksoverheid.nl