Zoeken

Verslag "Gluren bij de buren" op 18 november, Brede School La Res

“Gluren bij de Buren”

Op donderdag 18 november heeft Brede School La Res een excursiedag georganiseerd voor leidinggevenden in onderwijs en medewerkers van de opvang uit heel Nederland door een praktijkvoorbeeld te laten zien waarin onderwijs en opvang steeds meer een organisatie vormen met een visie en doorgaande lijn in aanbod.
Hier hadden zich ruim 40 geïnteresseerden zich voor ingeschreven.

Doel:

De partijen onderwijs en opvang La Res zijn bezig een volgende stap zetten in de samenwerking. Men wil komen tot een “cheek-to-cheek” samenwerking met een eenduidige aansturing. Deze gemeenschappelijke aanpak bevordert de brede ontwikkeling bij kinderen en verhoging van het onderwijsrendement en talentontwikkeling van kinderen. Brede School La Res is sinds 2006 een Brede School en staat voor een grootscheepse verbouwing in 2011.

Verloop programma:

De geïnteresseerden werden ontvangen bij Sam Sam, café met eetgelegenheid,waarbij Sam Sam als partner in ontwikkeling van samenwerking in onderwijs en opvang, tijdens deze lunch ieder een eerste indruk gaf van toekomstige samenwerking in onze Brede school.
Vervolgens liepen de geïnteresseerden naar Brede school La Res waar men tijdens de wandeling in contact kwam met de inhoudelijke werkwijze (Meervoudige Intelligentie) binnen onderwijs en opvang d.m.v. het onderwerp Industrieel erfgoed.

Bij aankomst bij Brede school La Res werden meerdere presentaties en workshops gegeven. De invoering van een continurooster, de toekomstvisie van 52 wekenschool, het aanbod talentontwikkeling in de verrijkingsgroep, bij de buitenschoolse opvang en de pedagogische visie ontbraken niet. Het geheel kreeg een visueel beeld door fysieke mogelijkheden te laten zien hoe de inrichting van een Brede School eruit ziet in onze toekomstvisie van een 52 wekenschool. Deze beelden werden gemaakt door firma Jobra (inrichting, ICT en communicatie).

Vragen die beantwoord werden:

  •  Voordelen onderwijskwaliteit
  •  Betere tijdsbesteding van leerkrachten
  •  Rust en regelmaat leerlingen
  •  Eén loket voor alle diensten
  •  Aaneengesloten curriculum waarin voor ieder passend programma wordt geboden
  •  Ontwikkeling talenten
  •  Eenduidige pedagogische visie
  •  Eenduidige aansturing

Ouders:

De mening van ouders was onontbeerlijk deze middag. Tijdens de presentaties werden er foto’s getoond van de dagelijkse praktijk in de Brede school en werd een film getoond waarin het proces met de medezeggenschap, draagvlak, ouderenquête, en het organiseren van ouderavonden door de ouders zelf is verwoord.

Meer informatie over La Res, klik hier