Ondertekening intentieverklaring De Meer

De kracht van samenwerken

Nu nog een school, een kinderdagverblijf,een peuterspeelzaal en een muziekatelier gehuisvest op vier locaties in de Oost Watergraafsmeer. Over ruim een jaar een brede school met verschillende dagarrangementen een breed aanbod schools en naschools aanbod. Na twee jaar praten en overleggen is er nu een voortvarende doorstart start gemaakt met de inhoudelijke uitwerking van de brede school.

Op 27 april tekenden Martin Verbeet, stadsdeelwethouder, Bertus Voortman, algemeen directeur a.i. Amsterdamse schoolbestuur STAIJ (Samen tussen Amstel en IJ), Marjan Sieben, directeur buitenschoolse opvang De Beukelseberg B.V. en Yolan Maas, programmaleider Dynamo een intentieverklaring, waarin ze zich verbinden om gezamenlijk de brede school Jeruzalem vorm te geven.

Ze hebben nog een jaar de tijd om alle ambities om te zetten in concrete plannen en activiteiten. Dan doen ze met ondersteuning van Henry Hennink, adviseur van Etuconsult, als projectbegeleider. Hij is op verzoek van Guus Moerkamp, directeur van basisschool De Meer, gevraagd om de regiegroep te leiden en adviseren bij verschillende ontwikkellijnen zoals de bouw, de uitwerking van de inhoud en exploitatie en beheer.

Deelnemende partijen:

  • Stadsdeel Oost watergraafsmeer
  • Openbare Daltonschool de Meer
  • Het bestuur van Stichting Samen tussen Amstel en IJ
  • Het bestuur van Dynamo
  • Buitenschoolse Opvang de Beukelseberg B.V.
  • Muziek atelier


De brede school Jeruzalem biedt een harmonische, rustige en uitdagende omgeving voor kinderen én volwassenen waarbij voor de school de Dalton werkwijze duidelijk wordt geprofileerd.

De brede school wil een educatief en cultureel centrum zijn in en voor de wijk, waar de ontwikkeling van kinderen van 2-12 jaar wordt gestimuleerd door intensieve samenwerking met alle participanten.
Bovenstaande missie wordt door de gebruikers verder uitgewerkt in concrete visie en doelstellingen.