Zoeken

Lunchlezing faculteit bouwkunde

Op 8 november gaf Job van Velsen, projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen een lunchlezing op de faculteit bouwkunde van de TU Delft.

Hij nam u mee naar de gebruikers van de gebouwen voor kinderen van 0-12 jaar.

  • Wat zijn de trends, wat gebeurt er eigenlijk in zo’n gebouw als je praat over samenwerking, onderwijs, kinderopvang, dagarrangementen?
  • Welke inhoudelijke wensen en ontwikkelingen leven er bij de partners en zijn van belang om mee te nemen in de ruimtelijke vertaling.
  • Hoe kunnen gebouw en inhoudelijke visie en programmering elkaar versterken?

Meer informatie over de samenwerking tussen het Netwerkbureau Kinderopvang en de TU Delft. Klik hier