Presentatie rapport Groener Groenst! En een vleugje blauw!

Dinsdag 9 november presenteerden Dieuwke Fokkema en Job van Velsen het rapport ‘Groener Groenst! En een vleugje blauw!’ aan Stichting Stad en Natuur Almere.


In juni kreeg Etuconsult van Stichting Stad en Natuur Almere de opdracht een onderzoek te doen onder mogelijke gebruikers en partners met als doel te komen tot een vraaggericht NME aanbod.


In het rapport geeft Etuconsult advies en input voor de ontwikkeling van een hedendaags, decentraal en vraaggericht aanbod dat bestemd is voor een bredere doelgroep kinderen in de leeftijd van ongeveer 2 tot 16 jaar.
De betrokkenheid hierbij van anderen zoals professionals, bewoners en specialisten is cruciaal. Zij spelen een actieve rol bij de duurzame ontwikkeling van natuur en milieu educatie voor de Almeerse jeugd.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een grote behoefte is aan een bredere en duurzame lokale natuurbeleving. De natuurbeleving dichter bij huis in de eigen omgeving van kinderen, met als motto: “we halen de wereld binnen en treden de wereld tegemoet”.

Lees meer over het project Groener Groenst! En een vleugje blauw!.