Zoeken

Stemmen op de maatschappelijk vastgoed agenda

Welk onderwerp zou in 2011 de meeste aandacht moeten krijgen op de Agenda Maatschappelijk Vastgoed?
Vanaf 1 november 2010 kan er gekozen worden uit zes kansrijke onderwerpen die door het werkveld zijn voorbereid.


De onderwerpen betreffen:

• een beter afgestemde voorzieningenstructuur;
• meer aandacht voor het maatschappelijk en economisch rendement;
• scholen op de schop;
• flexibelere vastgoed en beheer-concepten;
• meer zelfbeheer door bewoners;
• betere spelregels voor zakelijk verkeer.

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2011 is een initiatief van VNG, Aedes, MOgroep W&MD en PO-raad. Doel van de agenda is een impuls te geven aan het functioneren van maatschappelijk vastgoed met sectoroverstijgende acties.

De voorstellen vloeien voort uit een inventarisatie van knelpunten en ontwikkelingen bij managers en professionals in het veld. De kansen die daarbij opdoemde zijn ook samen met het veld nader uitgewerkt (onder andere via de LinkedIn groep van Bouwstenen voor Sociaal).

www.bouwstenenvoorsociaal.nl