Zoeken

Scholen in krimpgebieden moeten meer samen werken

Vorige week was het volop in het nieuws: door afnemende leerlingenaantallen dreigen veel basisscholen in Zeeland hun deuren te moeten sluiten. Platform Primair Onderwijs Zeeland komt nu met een advies om dat te voorkomen.

In het advies ‘Onderwijs ons goed; afnemende leerlingenaantallen in Zeeland’, staat dat deze situatie vraagt om nieuwe, creatieve schoolconcepten. Bovendien meldt het Platform Primair Onderwijs Zeeland dat het basisonderwijs in Zeeland grootschaliger moet worden en dat verschillende denominaties meer moeten samenwerken. Daarnaast wordt nieuwe wetgeving rondom samenwerkingsscholen als oplossing genoemd.

Lees hier het advies.

Meer informatie over krimp. Lees meer