Vernieuwing Jeruzalem start met bouw brede school

Op woensdag 13 oktober vierde basisschool Dalton de Meer dat de bouw van de nieuwe brede school in het hart van de wijk Jeruzalem is begonnen. De projectleiding voor realisatie van de brede school is in handen van Henry Hennink namens Etuconsult BV.


Enkele kinderen waren uitverkoren om symbolisch de eerste paal te slaan, omringd door de rest van de school, ouders, stadsdeelwethouder Lieke Thesingh en andere betrokkenen.

Foto: Katrien Mulder

Verwacht wordt dat de brede school eind 2011 klaar is, waarna basisschool Dalton de Meer, een naschoolse opvang, een peuterspeelzaal en een muziekatelier hun intrek nemen in het gebouw.

Thesingh: "Met de komst van deze brede school neemt het aantal lokalen in de Watergraafsmeer toe en verbetert de spreiding van basisscholen in dit deel van Oost. Een positieve ontwikkeling voor ouders in de Watergraafsmeer, die hun kinderen graag naar een school in de buurt sturen.”

De start van de bouw van de brede school betekent tevens het startschot voor de vernieuwing van Jeruzalem, een monumentaal wijkje in Tuindorp Frankendael dat haar naam ontleent aan de karakteristieke witte duplex woningen met platte daken.

Rijksmonument

Niet lang geleden werd een deel van dit wijkje nog bedreigd door sloop. Echter sinds februari 2010 is de wijk deels als Rijksmonument aangewezen door minister Plasterk. Jeruzalem is de eerste naoorlogse wijk die vooruitlopend op de nieuwe monumenten wet, een gebiedsgerichte monumentenstatus heeft gekregen.
Dat betekent dat niet één object, maar de stedenbouwkundige opzet, de woningen en de voormalige school bescherming krijgt van het Rijk.
Over acht jaar is Jeruzalem het toonbeeld van duurzaamheid.
De architectuur, de openbare ruimte en het groen zijn gerestaureerd met oog voor de historie en hedendaagse eisen.

Kracht

De kracht van Jeruzalem is dat verschillende betrokken partijen, onder wie actieve bewoners,
meegewerkt hebben aan het stedenbouwkundig plan én meedenken over de ontwerpen van
de gebouwen en maaiveld.
Zo is er een vernieuwend ontwerp met aandacht niet alleen voor het monumentale karakter van de wijk maar ook voor de sociale samenhang waarin de eisen en wensen van bewoners zijn meegenomen.

Het excellente gebied Jeruzalem wordt ontwikkeld door Stadsdeel Oost, woningcorporaties
Rochdale en De Key, Bureau Monumenten en Archeologie, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en STAIJ.

Meer informatie over dit project. Lees meer