Zoeken

Wethouder wil kindercentra

Als het aan wethouder van Onderwijs René Peeters ligt, gaat het Almeerse systeem voor basisonderwijs op de schop.
Peeters wil graag doorgroeien naar zogenaamde kindercentra. De bedoeling hiervan is dat meerdere partijen, zoals een basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, onder één dak samenkomen.

Het verschil met de bestaande brede scholen is dat een kindercentrum één aanstuurpunt heeft, zegt Peeters. ,,Nu zitten instellingen vaak versnipperd en werkt iedereen op zijn eigen manier. Met een kindercentrum kan de kwaliteit van het onderwijs verbeterd worden, omdat alle partijen volgens dezelfde doelen een leerlijnen werken.''

Volgens Peeters is dit ook precies het probleem waar brede scholen nu tegen aanlopen. ,,Uit een onderzoek onder brede scholen bleek dat zij blij zijn te kunnen samenwerken met verschillende partijen, maar dat er niet goed genoeg doelgericht gewerkt wordt. Dat komt omdat er niet één aanstuurpunt is.''

Met een kindercentrum komt ook de scheidingslijn tussen voorschoolse en vroegtijdige educatie te vervallen. ,,De gemeente is nu verantwoordelijk voor het voorschoolse gedeelte en besteedt dit uit aan bijvoorbeeld De Schoor.
De scholenbesturen zijn verantwoordelijk voor de vroegtijdige'', vertelt Peeters. ,,Voorschoolse educatie is voor kinderen in de leeftijd 2,5 tot vier en vroegtijdig voor de leeftijdsgroep vier tot twaalf. Ik wil die scheiding weg hebben en dat kan met een kindercentrum. Zo kun je systematisch doelgericht met een kind te werk gaan.''

De Almeerse Scholen Groep, het grootste schoolbestuur in Almere, juicht de ontwikkeling van kindercentra toe. ,,Voor bepaalde plekken in de stad is dit een mooie ontwikkeling'', aldus voorlichter Wendy Oorthuis. ,,We moeten niet de bestaande brede scholen helemaal opbouwen, maar aanpassen zodat het één organisatie wordt. Eén aanstuurpunt kan een kwaliteitsimpuls geven. Daarom zijn we in Stedenwijk en Hout-Noord al bezig.''

Bron: Almere vandaag