Zoeken

Oud-minister Deetman pleit voor brede scholen

Op 1 augustus 1985 trad onder minister van Onderwijs Deetman de Wet op basisonderwijs in werking.
Daardoor werden ruim 16.000 kleuter- en lagere scholen tot zo'n 8.300 basisscholen samengevoegd. Met de integratie van het kleuter- en lager onderwijs wilde de overheid het onderwijs voor kinderen tot twaalf jaar 'stroomlijnen'.

Wim Deetman, tegenwoordig lid van de Raad van State, over de omstandigheden waaronder de basisschool werd ingevoerd, de huidige staat van het basisonderwijs en de toekomst van dit schooltype: "Ik ben trots op wat er op basisscholen gepresteerd wordt".

Brede Buurtschool

Nederland krijgt steeds meer brede scholen. Het zijn scholen waarbij onderwijs wordt gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. De overheid stimuleert het op- en inrichten van dergelijke scholen; in 2011 zouden er al 1500 brede basisscholen moeten zijn.
Een belangrijk aspect van de brede school is het verzorgen van buitenschoolse opvang.

Deetman:  'ik zie de brede buurtschool in de komende jaren echt van de grond komen'.

klik hier voor het hele interview.

Bron: Basisschool Management 06/2010