Zoeken

Magazine Tijd voor nieuwe schooltijden?

Speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs heeft het project Andere
Tijden het magazine Tijd voor nieuwe schooltijden? uitgebracht.

In het blad komen leerkrachten aan het woord over hun ervaringen met nieuwe schooltijden.
Er is aandacht voor de verschillende varianten die momenteel in Nederland worden ingevoerd en ook de gevolgen van nieuwe tijden voor werk- en rusttijden van het personeel komen aan bod.
Het magazine biedt antwoord op vragen die met name onder teamleden zullen leven.

Naast de Argumentenkaart en de DVD Ouders over schooltijden is dit het derde instrument om het
gesprek aan te gaan met de belanghebbenden bij schooltijden.
Half mei krijgen alle basisscholen een exemplaar voor de schoolleiding en de MR toegestuurd; leden van het CNV Onderwijs en de AoB krijgen het magazine met hun ledenblad meegestuurd.

Bron: Nieuwsbrief Andere tijden
Zie ook: www.hetkinderopvangfonds.nl