Opening Brede School Graan voor Visch

Op vrijdag 24 september is de nieuwe brede school Graan voor Visch in Hoofddorp feestelijk geopend door wethouder John Nederstigt van de gemeente Haarlemmermeer, samen met de kinderen van de school en de kinderopvang.

 
Kinderen van‘De Wegwijzer, PSZ het Dreumesstekkie, kinderopvang Happy Kids en hun ouders hebben op feestelijke wijze de opening van hun nieuwe Brede School met diverse activiteiten gevierd. Na het onthullen van het bord met het nieuwe logo van deze brede school werden ballonnen opgelaten en alle kinderen konden daarna deelnemen aan verschillende spel- en doeactiviteiten.

Tevens is een intentieverklaring ondertekend door alle betrokken organisaties waarin zij aangeven partner te willen zijn binnen de brede school Graan voor Visch. Hierin geven zij aan naar beste kunnen hun kennis, middelen en personeel in te zetten om deze brede school te realiseren en te ontwikkelen. De instellingen zien dit als een kans om vanuit hun eigen professionaliteit in samenwerking het optimale resultaat te realiseren ten behoeve van de ontwikkeling en ondersteuning van kinderen en hun ouders in deze wijk.

Vanaf januari 2010 ligt de projectleiding voor de realisatie van deze brede school in handen van Ronald de Bie van Etuconsult in samenwerking met Penta rho. Reeds een aantal jaren is men bezig met de totstandkoming van brede school Graan voor Visch.

Etuconsult heeft gezorgd voor een daadkrachtige projectleider die het gehele project een stevige boost heeft gegeven. Door een heldere structuur, concrete uitwerking van plannen, trainingen en bijeenkomsten is draagvlak gecreëerd en een gezonde “zin in samenwerking” ontstaan. De directeur van de betreffende basisschool is gepositioneerd als netwerk regisseur. Een werkgroep en een regiegroep zorgen voor inhoudelijke ontwikkeling en bestuurlijk draagvlak.

Deze brede school vormt het nieuwe hart van de wijk en is gerealiseerd door een aantal organisaties met hart voor de wijk: basisschool De Wegwijzer, Centrum Jeugd en Gezin Haarlemmermeer, gemeente Haarlemmermeer, Happy Kids, MeerWaarde, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, Sportservice Haarlemmermeer, VCO Quercus en woningcorporatie Ymere. Met al deze organisaties die samenwerken vanuit één gebouw gaan kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang hand in hand.

Klik hier voor de intentieverklaring