Zoeken

Agenda gebouwen voor kinderen

Door maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen is er steeds meer behoefte aan gebouwen die kinderen een hele dag kunnen ontvangen.


De uitdaging bij de realisatie van gebouwen voor kinderen ligt vooral in de transformatie van bestaande en/of clusters van gebouwen. Daar zijn veel partijen bij betrokken en door de toenemende aandacht voor gebouwen voor kinderen zijn er veel initiatieven en verschijnen er veel nieuwe publicaties over dit onderwerp.

Agenda Gebouwen voor kinderen


De Agenda Gebouwen voor kinderen is een initiatief van het Netwerkbureau Kinderopvang, in samenwerking met de VNG, de PO-raad, MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang, Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Servicecentrum Scholenbouw en het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. Het ministerie van OCW geeft ruggensteun.

Het streven is bestaande en nieuwe initiatieven met elkaar te verbinden en uitwisseling van kennis te bevorderen. Met als doel de huisvesting beter te laten aansluiten bij de moderne behoeften van de gebruikers: multifunctionaliteit, flexibiliteit, duurzaamheid en een pedagogisch verantwoorde omgeving voor kinderen.

De Agenda Gebouwen voor kinderen. Klik hier voor de pdf
Kalender bij de Agenda Gebouwen voor kinderen. Klik hier
Literatuur bij de Agenda Gebouwen voor kinderen. klik hier
Aankondiging Netwerkbijeenkomst Gebouwen voor kinderen. klik hier