Zoeken

Evaluatie van Almeerse Brede Scholen


Het college van burgemeester en wethouders heeft het rapport "Een brede blik. Evaluatie Brede Almeerse Scholen 2007-2010" ontvangen. Het rapport wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.


Uit het rapport blijkt onder meer dat Brede scholen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen brede school, belangrijke randvoorwaarden goed geregeld zijn en dat bij alle brede scholen succesvolle activiteiten onder en na schooltijd plaatsvinden.
Ook is geconcludeerd dat er door de brede scholen weinig resultaatgericht en weinig systematisch wordt gewerkt. De gemeente en de betrokken organisaties richten zich de komende tijd op verbetering van de kwaliteit van de werkplannen van de brede scholen.

Bron: Almere vandaag dd 15 september 2010