Zoeken

Subsidie scholing overblijfkrachten


De 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010' is met een jaar verlengd. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 september.

Deze regeling wijzigt de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010' van 26 april 2007.
Naar aanleiding van een beleidsbrief aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2008-09, 31322, nr. 37), waarin het belang van een goede tussenschoolse opvang is aangekondigd, zal ook na 2010 specifieke middelen beschikbaar worden gesteld voor de scholing van overblijfkrachten.
In overleg met de onderwijsorganisaties zal worden bekeken of de subsidieregeling nog beter op het doel afgestemd kan worden.

Meer informatie op de website van DUO

Bron: Nieuwsbrief Primair Onderwijs