Zoeken

Gemeente moet zorgen dat arm kind mee kan doen

Gemeenten worden verplicht bijzondere bijstand te verlenen zodat schoolgaande kinderen uit arme gezinnen aan sport en cultuur kunnen meedoen.

Minister Hein Donner van Sociale Zaken past hiervoor de Wet werk en bijstand aan.
Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is een uitwerking van een motie van Kamerleden Spekman en Blanksma, om gemeenten die onvoldoende zorgen dat kinderen uit arme gezinnen mee kunnen doen, op de uitkering uit het gemeentefonds te korten.

Meer informatie: Brief van minister Donner.

Bron: Gemeenteloket.szw.nl