Zoeken

'School' centraal in Online Opvoeddebat


'Bij straf op school, thuis een pittig gesprek'.

Over deze stelling kunnen ouders, leraren en andere betrokkenen discussiëren in het Online Opvoeddebat.
Op de site van het Opvoeddebat staat het thema 'Opvoeden en school' de komende maanden centraal.

Het doel van het Opvoeddebat is opvoeders met elkaar in contact te brengen om opvoeding bespreekbaar te maken en van elkaar te leren.
Door het hele land worden opvoeddebatten georganiseerd door Centra voor Jeugd en Gezin, scholen, gemeenten en ouders.

Het Online Opvoeddebat geeft opvoeders de kans om online met elkaar in discussie te gaan.
Half september worden ook de uitkomsten van een onderzoek van het ministerie voor Jeugd en Gezin over het thema 'Opvoeden en school' gepresenteerd.

Bron: Nieuwsbrief Primair Onderwijs 

zie ook:  Website Opvoeddebat