Zoeken

Gezonde scholen gezocht

Scholen die structureel investeren in een gezond school- en leerklimaat, kunnen vanaf januari 2011 het vignet Gezonde School aanvragen en zich profileren als Gezonde School.
Het RIVM is op zoek naar 100 basisscholen die de digitale vragenlijst van het vignet Gezonde School willen testen. Deze scholen hoeven niet aan speciale eisen te voldoen en ook nog niet actief te zijn op het gebied van Gezonde School.
Scholen die meedoen kunnen het vignet in 2011 gratis aanvragen. Een school krijgt het vignet Gezonde School niet zomaar. Daarvoor moet voldaan worden aan een norm. Deze norm wordt bepaald aan de hand van de resultaten van deze test.

Het RIVM ontwikkelt het vignet Gezonde School in opdracht van de Rijksoverheid in samenwerking met vele andere partijen zoals: de PO-Raad, Voedingscentrum, NISB, STIVORO, Consument & Veiligheid, Soa Aids Nederland, Trimbos-instituut, Schorer, Rutgers Nisso Groep, Pharos, NIGZ, Hartstichting, KWF Kankerbestrijding, KVLO, NOC*NSF, Ivoren Kruis, GGD Nederland en regionale GGD’en.

Vignet Gezonde School


Het vignet Gezonde School bestaat uit verschillende thema’s: voeding en mondgezondheid, sport en bewegen, persoonlijke verzorging, roken en alcohol, psychosociale gezondheid, relationele en seksuele ontwikkeling, fysieke veiligheid en binnenmilieu.
De school is vrij om te kiezen op welke thema’s het vignet aangevraagd wordt. Op die manier wordt gewerkt aan díe thema’s die de school het belangrijkst vindt.

De test voor het vignet vindt plaats van 1 tot en met 19 november. Scholen die zich hiervoor aanmelden ontvangen een inlogcode om in deze periode, via internet, de vragenlijst in te vullen. Dit kost ongeveer 45 minuten. Scholen die meedoen aan de test kunnen het vignet in 2011 gratis aanvragen. Voor scholen die niet meedoen, zal het aanvragen van het vignet vanaf januari 2011 €150 kosten.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de test door een mail te sturen naar: gezondeschool@rivm.nl onder vermelding van ‘Aanmelding test Gezonde School’. Voor meer informatie kunt u ook mailen of bellen met het RIVM, tel. 030-274 85 73.

Bron: Rijksoverheid.nl