Zoeken

'Zodoende' Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs


Samenwerking bij de ontwikkeling en exploitatie van gebouwen voor kinderopvang en onderwijs blijft actueel.

Wanneer scholen, kinderopvangorganisaties en woningcorporaties elkaar vinden rondom huisvesting en betere voorzieningen voor mensen in de wijk, biedt dat meerwaarde voor alle betrokkenen.

Daarom heeft het Netwerkbureau Kinderopvang het initiatief genomen voor de ontwikkeling van de brochure: Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs, samen met Aedes, vereniging van woningcorporaties, het Landelijk Steunpunt Brede Scholen en het Servicecentrum Scholenbouw.

De brochure geeft onder andere antwoord op vragen als:

  • Wat zijn de trends in de kinderopvang en het onderwijs.
  • Wat zijn valkuilen?
  • En bij wie zijn gegevens over normen en huurcontracten opvraagbaar.


De brochure kan van nut zijn bij uw afweging om samen te werken met kinderopvangorganisaties en schoolbesturen bij het realiseren van gebouwen voor kinderen.

U kunt de brochure hier downloaden.