Zoeken

Kennismaking met More@MG op De Meergronden

Op 1 maart 2013 introduceerde OSG De Meergronden in Almere MORE@mg, een modern en compleet naschools activiteitenprogramma voor haar leerlingen. Met MORE@mg kunnen leerlingen na schooltijd huiswerkbegeleiding krijgen, dansen, toneel spelen, een zwemdiploma halen, Spaans of Chinees leren en nog heel veel meer.

De Meergronden biedt haar leerlingen met MORE@mg extra verdieping op het reguliere lesaanbod en zet zodoende de term “leren voor het leven” kracht bij. MORE@mg wordt vijf dagen per week, op school, verzorgd. Voor het organiseren van de activiteiten wordt veel samengewerkt met deskundige organisaties, in- en externe begeleiders.

Om de 350 leerlingen die volgend schooljaar (2013-2014) gaan starten op De Meergronden en hun ouders kennis te laten maken met MORE@mg, werd maandag 27 mei een seminar gehouden.

Tijdens deze drukbezochte avond konden de leerlingen door middel van verschillende workshops op het gebied van educatie, cultuur en sport, ervaren wat More@mg inhoudt. Ouders werden geinformeerd over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wat MORE@mg kan bijdragen.

Etuconsult heeft in opdracht van De Meergronden onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en het draagvlak, voor een buitenschools programma, adviseerde over de opzet en de inhoud van het programma en begeleidt de pilotfase (januari 2013-augustus 2013). Lees meer over dit project.