Zoeken

Etuconsult ontwikkelt format businessplan voor brede scholen in Utrecht

Etuconsult ontwikkelt in opdracht van de werkgroep Brede Scholen PO te Utrecht een format voor een businessplan waarmee brede scholen hun eigen route kunnen vastleggen, rekening houdend met de gedefinieerde criteria en met de subsidieregeling. In dit businessplan werken de individuele Brede Scholen uit hoe zij hun Brede School wensen vorm te geven.

Inzicht en overzicht

Het doel van het businessplan is dat alle participanten (bestuurders, gemeente, directeuren, subsidieverstrekkers, etc.) inzicht en overzicht krijgen in het reilen en zeilen van de brede school. Het gaat daarbij onder andere om: financiën, inhouden, organisatie en structuur, verantwoordelijkheden, activiteiten en toekomstperspectief. Het businessplan is vooral gericht op de doorontwikkeling van de Brede School van de Toekomst.

Pilotscholen

Omdat Etuconsult graag zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van de werkvloer blijft, ontwikkelen we het format op basis van gesprekken met 3 verschillende brede scholen: brede school Overvecht, OBS De Klimroos en brede school Waterwin. De input van deze pilotscholen wordt verwerkt in een concept format dat vervolgens ook op deze scholen in de praktijk wordt getoetst op werkbaarheid voor de betrokken organisaties.

Businessplan op maat

Etuconsult begeleidt en adviseert de schoolleiders bij het opstellen van hun eigen businessplan. Aan het einde van het traject heeft iedere brede school in Utrecht een op maat gesneden businessplan opgesteld en heeft iedere directeur genoeg ervaring opgedaan om een volgend businessplan zelfstandig te maken.

Lees meer