Zoeken

Landelijk Steunpunt neemt deel aan Jaarcongres Brede School


Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen neemt ook dit jaar weer deel aan het Jaarcongres Brede School. De negende editie van dit congres vindt op 6 november 2013 plaats in het Beatrixtheater in Utrecht. U komt toch ook?

Wilt u op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen rondom brede scholen? Of wilt u met andere deelnemers de diepte ingaan op een bepaald onderwerp? Kom dan naar het Jaarcongres Brede School, dat adviesbureau Sardes en congresbureau Logacom op 6 november in Utrecht in samenwerking met het Landelijk Steunpunt organiseren. Tijdens deze editie komen de volgende thema’s aan de orde:
- Techniek in de brede school: wat zijn goede voorbeelden, wat zijn inspirerende projecten voor het werken aan techniek en wat kun je goed doen in brede schoolverband?
- Ouderbetrokkenheid: hoe kun je ouderbetrokkenheid goed, vanzelfsprekend en effectief aanpakken in de brede school?
- Sociaal gedrag: veel scholen constateren grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en zijn ook een beetje handelingsverlegen over een goede aanpak. Wat te doen?
- Tijd: kindcentra en brede scholen richten andere dagspiegels in met onderwijstijdverlenging en continuroosters. Wat voor impact heeft dat op de school en de partners? Wat komt er bij kijken?

Houd de website van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen in de gaten voor ons programma. Meer informatie is ook te vinden op www.bredeschoolcongres.nl