Zoeken

Bijeenkomst pilotscholen flexibilisering onderwijstijden over ICT vraagstukken

Locatie

De verdieping van Kennisnet

Datum

17 januari 2013

Doel van de bijeenkomst

 • Inzicht krijgen in gezamenlijke knelpunten bij de inzet van ICT
 • Analyseren en ordenen van knelpunten
 • Bepalen van activiteiten die Kennisnet, pilotscholen en pilotbegeleiders kunnen ondernemen om (gezamenlijk) knelpunten op te lossen

 

Uitdagingen

Er zijn twee grote opgaven voor de scholen: verbinden van onderwijs en ICT, verbinden van lange en korte termijn.

Vragen vanuit de scholen

 • Hoe voldoe je aan ieders individuele leerbehoefte en hoe meet/registreer je dat?
 • Hoe koppel ik kind en curriculum? Weg van jaarklassyseem.
 • Onderwijsproces: individuele programma's hoe plan je gezamenlijke momenten terwijl die zich on the go voordoen?
 • Hoe helpt ict te bevestigen dat kind iets beheerst? Het toetsmoment en de bewijslast
 • Hoe voeren we hulpmiddelen als apps en ander materiaal soepel terug in het volgsysteem. Hoe analyseren we snel en zo geautomatiseerd mogelijk?
 • Administratief proces: welk systeem kan zowel school als opvang registreren?
 • Hoe kan ict ons helpen waar wij midden in de omgeving willen staan: producten, communicatie, marketing?
 • Hoe kunnen we resultaten terugvinden in het leerlingvolgsysteem zonder te veel handelingen? Om sneller inzicht te krijgen hoe het voor staat met het kind.

 

Welke leermiddelen zijn geschikt?

Een van de belangrijkste wensen die boven kwam is om een goed en steeds geactualiseerd overzicht te hebben van beschikbare leermiddelen, die passen bij de eisen van het Integraal Kind Centrum, liefst met een ratingsysteem.

Presentatie door Frans Schouwenburg, strategisch adviseur bij Kennisnet, over de stappen naar sectorale regie op de leermiddelenvraag en op de leermiddelenketen, onder andere door een Programma van Eisen te creëren waarmee tussen school en aanbieder duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt.

 • De scholen constateerden dat hun zienswijze en behoefte aan leermateriaal nog niet goed in het huidige proces is vertegenwoordigd.
 • Men wil liefst zo spoedig mogelijk betrokken worden bij vervolgstappen rond sectorale regievorming en programma’s van eisen van de PO raad.
 • Onderwijsmiddelen moeten kinderen in staat stellen hun eigen ontwikkeling op gang te brengen. Vraag kind is daarbij centraal, niet het materiaal. Dit houdt in dat het materiaal niet op onderwerp maar op leervraag benaderd moet kunnen worden.
 • Er is behoefte aan materiaal dat inspringt op het niet-lineaire maar associatief en integratief leren.

Hoe stel je informatie integraal beschikbaar?

Er is behoefte om informatie van verschillende bronnen te ontsluiten. In relatie met de behoefte om informatie geïntegreerd beschikbaar te stellen is ook gekeken naar verschillende manieren om informatie te integreren.

Meerdere scholen stelden de vraag waar men op moet letten in het keuzetraject bij de aanschaf van devices (iPad of andere tablet) en over verschillende strategieën rond hardware: iPad’s versus Bring Your Own Device (BYOD). De centrale vraag is hoe je je infrastructuur beheersbaar kan houden.

Vervolg

Er zijn naar aanleiding van deze inventarisatie vervolgacties geformuleerd en binnenkort zullen Job van Velsen (Etuconsult) en Frans Schouwenburg (Kennisnet) de vervolgstappen bespreken.

Experiment flexibilisering onderwijstijden

Etuconsult (Job van Velsen) en Leeuwendaal- VOS/ABB (Jan Littink) begeleiden de scholen en opvangorganisaties die deelnemen aan het experiment flexibilisering onderwijstijden. Lees meer