Professionele ondersteuning voor ontwikkeling van brede scholen

In gesprek met Job van Velsen, projectleider Landelijk Steunpunt Brede scholen

De projectgroep combinatiefuncties onderwijs- ingesteld door de gezamenlijke bestuurlijke organisaties- ondersteunt scholen bij de uitvoering van de 'impuls brede scholen, sport en cultuur' in hun gemeente.

Om het draagvlak van deze ondersteuning te verbreden en beschikbare expertise zo goed mogelijk te benutten wordt samengewerkt met een aantal relevante partners zoals het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Lees hier het complete interview 

Bron: VBSchrift juni 2010