Zoeken

Weg met de controlerende manager

Resultaatgericht leiderschap is een misvatting. De manager zou veel meer een leidinggevende moeten worden die het proces draagt en mensen in beweging brengt. Daarvoor moeten leiders zichzelf genezen van "resultatitis" en afleren om te controleren. Aan het woord is René ten Bos, hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Lees hier het hele artikel zoals verschenen in Kader Primair nr. 5, januari 2013