Zoeken

Onderhoud scholen jaar langer bij gemeente

Gemeenten blijven nog tot 1 januari 2015 verantwoordelijk voor buitenonderhoud van gebouwen van primair onderwijs. Daarna gaat deze taak over naar de schoolbesturen

Het vorige kabinet wilde deze verschuiving al met ingang van 2014 doorvoeren, maar staatsecretaris Sander Dekker van onderwijs schrijft nu aan de Kamer dat hij dit een jaar uitstelt. Weliswaar is het wetsvoorstel in concept klaar en wordt het binnenkort voor advies voorgelegd aan de Raad van State, maar scholen en gemeenten hadden gevraagd om voldoende voorbereidingstijd. Het uitstel betekent dat schoolbesturen voor het kalenderjaar 2014 bij de gemeente nog aanvragen kunnen indienen voor voorzieningen in de huisvesting.

Bron: VNG Magazine 2, 18 januari 2013