Zoeken

Nuttige discussie over Integrale Kind Centra met Tweede Kamerlid Ockje Tellegen (VVD)

Maandag 28 januari bracht Tweede Kamerlid Ockje Telligen (VVD) een werkbezoek IKC De Regenboog in Almere Haven. Mevrouw Telligen kreeg een rondleiding door beide gebouwen en werd door het managementteam geïnformeerd over de totstandkoming van het Integraal Kind Centrum.

In dit gesprek gaf de leiding aan welke voordelen een Integraal Kind Centrum biedt aan ouders, kinderen en buurtbewoners en welke knelpunten zij bij de ontwikkeling van het IKC tegen kwamen.

Breed platform

Er was een breed platform van betrokkenen aanwezig, waaronder wethouder van onderwijs René Peeters en andere afgevaardigden van de gemeente Almere, van stichting Prisma, van kinderopvangorganisatie Partou en van stichting De Schoor. Namens het Landelijk Steunpunt Brede Scholen waren Job van Velsen en Alice Jansen aanwezig.

Op de foto vlnr: Evelien Stokman - locatiemanager Partou bij IKC de Regenboog, Ingrid de Vries - directeur IKC de Regenboog, Wilma Tjalsma – hoofd Onderwijs & Kwaliteit bij Prisma, Alice Jansen – Landelijk Steunpunt Brede Scholen, Ockje van Tellegen – tweede kamerlid namens de VVD.

Discussie

Alle aanwezigen namen deel aan een discussie aan de hand van vier thema’s: de bezuinigingen op de kinderopvang en de invloed daarvan op de ontwikkeling van Integrale Kind Centra, beleid en regelgeving omtrent IKC’s en het vormgeven van doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook werd gesproken over de vraag aan welke eisen voldaan moet worden om de naam IKC te mogen dragen, is het nodig hiervoor een landelijk keurmerk in te voeren?

Wat kan de politiek betekenen?

Mevrouw Tellegen wilde graag van de betrokken partijen horen welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de politiek om de ontwikkeling van IKC’s te ondersteunen.

De middag werd door alle aanwezigen als interessant en nuttig ervaren.

IKC De Regenboog

Integraal Kind Centrum de Regenboog is het eerste Kind Centrum van Almere-Haven, waarbij basisschool de Regenboog, kinderopvangorganisatie Partou en stichting De Schoor intensief samenwerken. Kinderen van 0-12 jaar kunnen hier terecht voor onderwijs, opvang en ontspanning van 07.00 tot 19.00 uur. Alle organisaties vormen één team binnen het Integraal Kind Centrum en werken samen met o.a. de programma’s Piramide, Kanjertraining en Human Dynamics. Dit zorgt voor één doorlopende pedagogische en didactische ontwikkelingslijn tot het kind het IKC verlaat.