Zoeken

Aanvragen Sportimpuls kan tot maart 2013

Scholen die samenwerken met een lokale sport- of beweegaanbieder kunnen tot en met maart 2013 de Sportimpuls aanvragen. Deze subsidie helpt bij het opzetten van activiteiten om meer mensen aan het sporten te krijgen.

De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sportvereniging of –clubs helpt bij het opzetten van activiteiten om meer mensen aan het sporten te krijgen. De sportieve activiteiten moeten gericht zijn op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen.

In de eerste ronde van de Sportimpuls is reeds gebleken dat er brede samenwerkingsverbanden tussen scholen, buitenschoolse opvang, zorg- en welzijninstellingen en het bedrijfsleven aan de ene kant en lokale sportaanbieders aan de andere kant zijn ontstaan. Omdat de Sportimpuls een succes is, heeft het ministerie van VWS besloten een tweede ronde te openen.

Hoewel de subsidie uiteindelijk bedoeld is voor sportverenigingen, kunnen ook scholen een beroep doen op het potje. Zij moeten dan wel een samenwerking hebben met een club of vereniging, die op lokaal niveau sportactiviteiten organiseert. Een school mag dus geen hoofdaanvrager zijn.

Meer informatie en aanvragen via deze link.