Zoeken

Teveel belemmeringen om te sporten in de buurt

Sporten in de buurt moet veel toegankelijker worden. Dat schrijft de Taskforce belemmeringen Sport en Bewegen in de Buurt in een rapport. Brede scholen en combinatiefunctionarissen kunnen helpen om het sportaanbod in de wijk te vergroten.

De Taskforce, onder leiding van de burgemeester van Maastricht Onno Hoes, heeft het rapport onlangs gepresenteerd aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het rapport zijn elf punten opgenomen, die de belemmeringen voor sporten in de buurt weg moeten nemen. Zo moet de overheid afspraken maken met scholen over de toegang tot het schoolplein na schooltijd. Daarnaast moeten sportvelden en –zalen buiten wedstrijden om toegankelijker worden voor kinderen, ouderen en gehandicapten.

Een andere oplossing is volgens de Taskforce het aanstellen van meer buurtsportcoaches. Simon Steen, algemeen directeur van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) en lid van de Taskforce, stelt dat buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen het sport- en beweegaanbod de afgelopen jaren in en rond de scholen al hebben vergroot. Maar dat kan nog veel beter. Omdat het onderwijs in bijna alle wijken in Nederland vertegenwoordigd is, is er voor brede scholen in deze kwestie een belangrijke rol weggelegd. Zij kunnen bijvoorbeeld een samenwerking met een sportvereniging opzetten. En ook buurtsportcoaches kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

De minister beloofde op korte termijn een brief naar de kamer te sturen, waarin de aanbevelingen van de Taskforce zijn opgenomen. Het complete actieprogramma is terug te vinden via deze link.